Βιομηχανικά Δάπεδα & Αντιολισθηρές Ράμπες

STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER
STONECRETE INDUSTRIAL FLOORS AND SAFETY RAMPS, CONSTRUCTED WITH THE USE OF STONECRETE COLOUR HARDENERS AND SEALER WITH STONECRETE SUPER PENETRATING SEALER

Περιγραφή

Τα Βιομηχανικά Δάπεδα αποτελούν μία ευρέως γνωστή εφαρμογή, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους, όπως σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες και παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης και εισόδους, βιομηχανίες και γραφεία, καταστήματα και δάπεδα κατοικιών. Τα Βιομηχανικά Δάπεδα STONECRETE χαρακτηρίζονται από την ενισχυμένη σκληρότητα και ενδυνάμωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος, εγγυημένη αντοχή στην έντονη χρήση και πιθανές καταπονήσεις του δαπέδου, καθώς επίσης η χρήση των Σκληρυντικών Τσιμεντοχρωμάτων Βιομηχανικών Δαπέδων STONECRETE συμβάλλουν στην αποφυγή δημιουργίας ρηγματώσεων και αποκολλήσεων την επιφάνεια του δαπέδου, χαρίζοντας ταυτόχρονα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

Μετά την άφιξη του σκυροδέματος στο έργο και την προσθήκη των Ινών Πολυπροπυλενίου STONECRETE ( και όποιου άλλου τυχόν απαραίτητου πρόσθετου σκυροδέματος) στη μάζα του σκυροδέματος, το σκυρόδεμα θα πρέπει να διαστρωθεί με τις συνήθεις τακτικές και η επιφάνειά του να ευθυγραμμιστεί, ορίζοντας και τις απαραίτητες ρήσεις. Το πάχος του διαστρωθέντος σκυροδέματος διαφέρει ανάλογα τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.  Αφού απορροφηθεί τυχόν περίσσεια ύδατος από την επιφάνεια του σκυροδέματος, η επιφάνεια πρέπει να λειανθεί με μηχανικά μέσα (ελικόπτερο). Το ποσοστό 70% της συνολικά απιτούμενης ποσότητας του Σκληρυντικού Τσιμεντοχρώματος Βιομηχανικών Δαπέδων STONECRETE πρέπει να εφαρομστεί στην επιφάνεια του σκυροδέματος με επίπαση, και ξανά η επιφάνεια αυτού να δουλευτεί με μηχανικά μέσα. Το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να εφαρμοστεί σε δεύτερη στρώση, μετά το πέρας της οποίας θα πρέπει ξανά η επιφάνεια να δουλευτεί με μηχανικά μέσα. Όλη η επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να καλυφθεί ομοιόμορφα, αλλιώς πρόσθετη ποσότητα Σκληρυντικού Τσιμεντοχρώματος θα πρέπει να εφαρμοστεί τοπικά, και να ακολουθήσει λειάνση της επιφάνειας του σκυροδέματος. Σε στενούς χώρους ή σε άλλες περιπτώσεις όπου απαιτείται, η λείανση της επιφάνειας του σκυροδέματος μπορεί να γίνει και με πλάνες χειρός αντί για μηχανικά μέσα. Αρμοί διαστολής θα πρέπει να κοπούν μέχρι το πέρας 24 ωρών από τη σκυροδέτηση, και μόλις η επιφάνεια ωριμάσει αρκετά θα πρέπει αυτή να πλυθεί με νερό υπό πίεση. Τέλος, όταν η επιφάνεια έχει στεγνώσει εντελώς, θα πρέπει αυτή να σφραγιστεί με το Υπερδιεισδυτικό Σφραγιστικό Βερνίκι Εμποτισμού STONECRETE, με ένα πέρασμα, προκειμένου η επιφάνεια να προστατευφθεί από μόνιμους λεκέδες και να διασφαλιστεί η αμετάβλητη κατάσταση των εφαρμογών STONECRETE.

Μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες κατασκευαστικές μεθόδους, καθώς μετά το πέρας του συνόλου της εφαρμογής του Σκληρυτνικού Τσιμεντοχρώματος, την λείανση που ακολουθεί και όταν το σκυρόδεμα φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, με τη χρήση κατάλληλου μεταλλικού εργαλείου (χειρός ή και με κοντάρι) απόδοσης του σχετικού ανάγλυφου ασφαλείας, μπορεί να κατασκευαστεί Αντιολισθηρή Ράμπα. Η Αντιολισθηρή Ράμπα μπορεί να κατασκευαστεί και με τη χρήση Ελαστικών Καλουπιών STONECRETE και όχι τη χρήση των προαναφερόμενων εργαλείων, ακολουθώντας από το σημείο αυτό και μετά τα κατασκευαστικά στάδια της εφαρμογής των Σταμπωτών Δαπέδων. Επιπρόσθετα, τα Βιομηχανικά Δάπεδα STONECRETE, μπορούν να αποτελέσουν και ιδανική βάση για άλλες εφαρμογές, μετά την ωρίμανσή τους και με επιπρόσθετα κατασκευαστικά στάδια, όπως για Spray Deck και Stencil, Ποδηλατόδρομους κ.α..

Τα Βιομηχανικά Δάπεδα STONECRETE δύναται να κατασκευαστούν σε 30 διαθέσιμες αποχρώσεις, καθώς επίσης νέοι χρωματισμοί μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας. Τα Σκληρυντικά Τσιμεντοχρώματα Βιομηχανικών Δαπέδων STONECRETE διατίθονται επίσης και σε έκδοση ψυχρών υλικών STONECRETE COOL SERIES, προσδίδοντας στην τελική επιφάνεια εφαρμογής εξαιρετικές ανακλαστικές ιδιότητες.

 

Απαιτούμενα υλικά


Χρωματολόγιο

Ελληνικά translation unavailable for .
Ελληνικά translation unavailable for .

Σελίδες