Προφιλ

Προφιλ
Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. και η Εταιρεία μας STONECRETE εισήγαγε την τεχνολογία των Σταμπωτών Δαπέδων στην Ελλάδα το 1991. Παράλληλα παράγει όλα τα απαραίτητα υλικά, ελαστικά καλούπια και εργαλεία για Σταμπωτά Δάπεδα, Σταμπωτό Σοβά και λοιπές εφαρμογές όπως Spray Deck, Stencil, Κτενιστό Δάπεδο, Πατητή Τσιμεντοκονία Overlay System, Βαφές Ασφάλτου, Ποδηλατοδρόμων και Σκυροδέματος και άλλα. Παραμένει ως σήμερα η μεγαλύτερη Εταιρεία της χώρας στον τομέα αυτό. Διαθέτει οργανωμένο δίκτυο αντιπροσώπων ώστε να καλύπτει όλα τα διαμερίσματα της χώρας και στο ενεργητικό της έχει εφαρμογές εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Επίσης, η Εταιρεία μας εξάγει τις παραπάνω εφαρμογές, τεχνογνωσία και υλικά σε δεκάδες χώρες. Η Εταιρεία μας μπορεί να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κάθε επαγγελματία, καθώς πέρα από όλα τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία, την απεριόριστη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων (ελαστικά καλούπια) για κάθε εφαρμογή STONECRETE, έχει τη δυνατότητα μα κατασκευάζει νέα χρώματα και σχέδια σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου. Επιπρόσθετα, παρέχουμε εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε επαγγελματίες για όλες τις εφαρμογές STONECRETE και οδηγίες για την ορθή χρήση των Προϊόντων μας. Η αγάπη της Εταιρείας για τον τομέα αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχή έρευνα του τεχνικού προσωπικού και των εργαστηρίων μας, οδηγούν στην υψηλή ποιοτικά κατάταξη των προϊόντων STONECRETE, ενώ οι μεγάλες ποσότητες παραγωγής μας επιτρέπουν να διατηρούμε τις τιμές των προϊόντων μας σε χαμηλά και ανταγωνιστικά επίπεδα. Ο Όμιλος Μποροβά Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001-2015 και για όλα τα υλικά STONECRETE διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας και άριστες προδιαγραφές των αρμοδίων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας ακολουθεί πλήρως τις ισχύουσες Ευρωπαϊκες Οδηγίες και Κανονισμούς σύμφωνα με τη σύσταση, καταχώρηση και επισήμανση των προϊόντων STONECRETE, τα οποία είναι στο σύνολό τους μη τοξικά, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον και είναι κατασκευασμένα με άριστες πρώτες ύλες από μεγάλους Ευρωπαϊκούς οίκους, αναγνωρισμένους στην παγκόσμια αγορά για τις υψηλές προδιαγραφές τους βάσει διεθνών προτύπων και αυστηρών προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.