ΥΠΕΡΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ SPS-100


250-280ml / τετραγωνικό μέτρο (σε ένα μόνο πέρασμα)
Δοχείο 5, 10 & 20 λίτρων, Βαρέλι 200 λίτρων

Περιγραφή

Το Σφραγιστικό Βερνίκι Εμποτισμού STONECRETE SEALER SPS-100 είναι το τελικό υλικό (φινιρίσματος) για επιφάνειες σκυροδέματος, σοβά, κονιαμάτων και πέτρας. Είναι υπερδιεισδυτικό σφραγιστικό βερνίκι με διαλύτες και δεν αραιώνεται καθώς είναι έτοιμο προς χρήση.

Τρόποι εφαρμογής

Μετά την ωρίμανση της επιφάνειας εφαρμογής, αφού κατασκευαστούν οι αρμοί διαστολής και πλυθεί αυτή με το διάλυμα υδροχλωρικού οξέως (όπου αυτό απαιτείται), εφαρμόζεται το σφραγιστικό βερνίκι εμποτισμού. Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό ή με ψεκασμό. Οι συνθήκες εφαρμογής θα πρέπει να είναι από 8°C έως 32°C, η υγρασία της ατμόσφαιρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% και η υγρασία της επιφάνειας εφαρμογής θα πρέπει να είνα μηδενική.
Τρόποι εφαρμογής

Χαρακτηριστικά

- Εισχωρεί στους πόρους του δαπέδου, στερεοποιείται στο εσωτερικό αυτού και σφραγίζει την τελική επιφάνεια από το πρώτο κιόλας πέρασμα.

- Ελαχιστοποιεί την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής του.

- Βοηθάει στον καθαρισμό της επιφάνειας κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσής της.

- Τονίζει τους χρωματισμούς της τελικής επιφάνειας.