ΥΠΕΡΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤ SPS-101


250-280ml / τετραγωνικό μέτρο (σε ένα μόνο πέρασμα)
Δοχείο 5, 10 & 20 λίτρων, Βαρέλι 200 λίτρων

Περιγραφή

Το Σφραγιστικό Βερνίκι Εμποτισμού STONECRETE SEALER SPS-101 είναι το τελικό υλικό (φινιρίσματος) για επιφάνειες σκυροδέματος, σοβά, κονιαμάτων και πέτρας. Είναι υπερδιεισδυτικό σφραγιστικό βερνίκι με διαλύτες και δεν αραιώνεται καθώς είναι έτοιμο προς χρήση. Προσφέρει ΜΑΤ φινίρισμα στην τελική επιφάνεια εφαρμογής.

Τρόποι εφαρμογής

Μετά την ωρίμανση της επιφάνειας εφαρμογής, αφού κατασκευαστούν οι αρμοί διαστολής και πλυθεί αυτή με το διάλυμα υδροχλωρικού οξέως (όπου αυτό απαιτείται), εφαρμόζεται το σφραγιστικό βερνίκι εμποτισμού. Μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό ή με ψεκασμό. Οι συνθήκες εφαρμογής θα πρέπει να είναι από 8°C έως 32°C, η υγρασία της ατμόσφαιρας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% και η υγρασία της επιφάνειας εφαρμογής θα πρέπει να είνα μηδενική. Πριν και κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σφραγιστικού Βερνικιού Εμποτισμού STONECRETE SEALER SPS-101 απαιτείται συνεχής ανάδευση αυτού μέσα στον περιέκτη, καθώς όλα τα προϊόντα που αποδίδουν ΜΑΤ φινίρισμα το επιτυγχάνουν με την προσθήκη εναιωρημάτων εντός του βερνικιού κατά την παρασκευή του.
Τρόποι εφαρμογής

Χαρακτηριστικά

- Εισχωρεί στους πόρους του δαπέδου, στερεοποιείται στο εσωτερικό αυτού και σφραγίζει την τελική επιφάνεια από το πρώτο κιόλας πέρασμα.

- Ελαχιστοποιεί την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής του.

- Βοηθάει στον καθαρισμό της επιφάνειας κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσής της.

- Τονίζει τους χρωματισμούς της τελικής επιφάνειας.