Σεμινάριο ενημέρωσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων – Ξενοδοχείο ATHENS INTERCONTINENTAL