Εκπαίδευση

Εκπαίδευση
Η Εταιρεία μας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε επαγγελματίες για όλες τις εφαρμογές STONECRETE και οδηγίες για την ορθή χρήση των Προϊόντων μας. Δίνοντας βαρύτητα στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση, με σωστή και πλήρη συμμετοχή του εκπαιδευόμενου και όχι απλή παρακολούθηση σεμιναρίου, η Εταιρεία μας κατόπιν αιτήσεως αναλαμβάνει την εκπαίδευση του εκάστοτε επαγγελματία / κατασκευαστικού συνεργείου ξεχωριστά και όχι ομαδικά. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα εμβάθυνσης σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες, επίλυσης όλων των αποριών και εξασφάλισης ορθής μετάδοσης των αυστηρών προδιαγραφών κατασκευής της κάθε εφαρμογής. Η υποστήριξη από την Εταιρεία μας δεν σταματάει εκεί, καθώς υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης εξειδικευμένων τεχνιτών κοντά στον πρόσφατα εκπαιδευόμενο κατά τα πρώτα του έργα. Επιπρόσθετα, παρέχεται συνεχής τηλεφωνική ή επί το έργο υποστήριξη και επίλυση κατασκευαστικών θεμάτων όποτε αυτή απαιτείται. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε την εκπαίδευσή σας!