ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ STONECRETE


200-250 ml / τετραγωνικό μέτρο
Δοχείο 5 λίτρων

Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση προϊόν, σε υγρή & διάφανη μορφή, από ειδικά διαμορφωμένο μείγμα με βάση τους διαλύτες. Λειτουργεί σαν αποκολλητικό μέσο μεταξύ των ελαστικών καλουπιών πουλουρεθάνης STONECRETE και του σκυροδέματος / σοβά κατά τη διάρκεια του σταμπαρίσματος. Εφαρμόζεται με ψεκασμό ή με πινέλο ανάλογα τις συνθήκες και την κλίμακα της επιφάνειας εφαρμογής.

Τρόποι εφαρμογής

- Στην περίπτωση εφαρμογής σε Σταμπωτό Δάπεδο, όταν το ήδη χρωματισμένο με το Σκληρυντικό Τσιμεντόχρωμα STONECRETE διαστρωμένο σκυρόδεμα φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμασης, εφαρμόζεται το Αποκολλητικό Υγρό STONECRETE με ψεκασμό πάνω στην επιφάνεια σκυροδέματος, στην άμεση περιοχή από την οποία θα ξεκινήσει το σταμπάρισμα - μην ψεκάσετε όλη την επιφάνεια απευθείας καθώς υπάρχει περίπτωση σε μεγάλες επιφάνειες το υλικό να εξατμιστεί πριν πορβείτε στο σταμπάρισμα. Αμέσως μετά ακολουθεί η εφαρμογή στην επιφάνεια του σκυροδέματος των ελαστικών καλουπιών STONECRETE και ξεκινάει η διαδικασία του σταμπαρίσματος. Για καλύτερα αποτελε΄σματα ψεκάστε μια μικρή ποσότητα και στο ελαστικό καλούπι πολυουρεθάνης STONECRETE. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και στην υπόλοιπη επιφάνεια σκυροδέματος. Η ποσότητα του Αποκολλητικού Υγρού πάνω στο καλούπι θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 2-3 φορές εφαρμογής αυτού πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος. - Στην περίπτωση εφαρμογής σε κατακόρυφη επιφάνεια για την τεχνολογία του Σταμπωτού Σοβά και σε κλειστούς χώρους όπου επιθυμούμε να περιορίσουμε το λέρωμα από τις εργασίες εφαρμογής, μετά το πέρας της εφαρμογής του μείγματος του Έτοιμου Σοβά STONECRETE , και όταν αυτό φτάσει στο πλαστικό στάδιο ωρίμανσης, τότε εφαρμόζεται το Αποκολλητικό Υγρό STONECRETE πάνω στην επιφάνεια του ελαστικού καλουπιού STONECRETE. Η εφαρμογή του υλικού μπορεί να γίνει με ελεγχόμενο ψεκασμό ή με πινέλο. Στη συνέχεια, το ελαστικό καλούπι εφαρμόζεται στην επιφάνεια του Σοβά και ξεκινάει η διαδικασία του σταμπαρίσματος. Η ποσότητα του Αποκολλητικού Υγρού πάνω στο ελαστικό καλούπι θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε 2-3 φορές εφαρμογής αυτού πάνω στην επιφάνεια του Σοβά.
Τρόποι εφαρμογής

Χαρακτηριστικά

- Πολύ εύκολο στη χρήση.

- Κατάλληλο για στενούς ή κλειστούς χώρους όπου η σκόνη και το λέρωμα από τις εργασίες πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο.

- Δεν απαιτεί αφαίρεση / πλύσιμο καθώς εξατμίζεται μόνο του.

- Δεν αφήνει κατάλοιπα στην επιφάνεια εφαρμογής.