Χρωματολόγιο

Χρωματολόγιο
Όλα τα προϊόντα STONECRETE που φέρουν χρωματισμό, ανεξαρτήτως κατηγορίας και τρόπου εφαρμογής, διατίθενται στις ακόλουθες 30 βασικές αποχρώσεις. Νέες αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας.  Χρωματολόγιο