Βαφές Ασφάλτου & Σκυροδέματος

ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΒΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή

Η Εταιρεία μας παράγει το προϊόν STONECRETE TRAFFIC PAINT για τη βαφή επιφανειών από άσφαλτο και σκυρόδεμα, όπως δρόμους, πεζοδρόμια, γήπεδα (όλων των αθλημάτων), ταράτσες, πλατείες κ.α.. Μεγάλο πεδίο εφαρμογής  της συγκεκριμένης βαφής αφορά υφιστάμενα δάπεδα από σκυρόδεμα, σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους, όπως σταμπωτά και βιομηχανικά δάπεδα, αντιολισθηρές ράμπες, stencil, spray deck κ.α. καθώς δύναται να αλλάξει το χρωματισμό τους, ανανεώνοντας έτσι την όψη και την αισθητική τους.

Πριν την εφαρμογή της βαφής πρέπει να γίνει επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας τόσο από ξένα, φερτά υλικά ( όπως χώματα, λεκέδες, τσίχλες κ.α.) όσο και από πιθανά σαθρά υλικά της ίδιας της επιφάνειας.  Με χρήση λοιπόν νερού υπό πίεση και πιθανή χρήση κατάλληλου ανά περίπτωση καθαριστικού, καθαρίζουμε την επιφάνεια και αφού αυτή στεγνώσει καλά, εφαρμόζεται το STONECRETE TRAFFIC PAINT. Το εν λόγο προϊόν δύναται να εφαρμοστεί με ψεκασμό ή ρολό.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης βαφής οι επιφάνειες ενδυναμώνονται και εξασφαλίζεται η αντοχή τους στην έντονη χρήση.  Επιπρόσθετα, η ελαστικότητα του υλικού προσφέρει υγρομόνωση στην επιφάνεια και συντελεί την αποφυγή δημιουργίας ρηγματώσεων και αποκολλήσεων. Διατίθεται σε 30 βασικές αποχρώσεις και νέες αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας καθώς επίσης η εν λόγω βαφή διατίθεται και σε έκδοση ψυχρών υλικών STONECRETE COOL SERIES, με υψηλές ανακλαστικές ιδιότητες.

Απαιτούμενα υλικά


Χρωματολόγιο